Innergård, vi hjälper er skapa er dröm

Utformning av utemiljöer

Frågeformulär för input gällande optimal planering av innergård.

 

Innergård – vi skapar er dröm tillsammans

En innergård kan ha flera användningsområden och utformningar. För att skapa just er gård på bästa sätt vill vi gärna förstå vad som är viktigt för er. Vi vill få tillräckligt med information för att sammanställa en första skiss över hur just er gård kan komma att se ut.

Vissa frågor kan man ange mer än ett svar på. I dessa fall står det flervalsalternativ inom parantes. 

Vi ser fram emot din input gällande er gård!

Mvh

Cortenfabriken