Köpevillkor

Köpevillkor

Köpevillkor för ditt köp hos Cortenfabriken AB.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med Kundtjänst. Om du inte fått din bekräftelse kan den hamnat i din skräppost.

 

Betalningsalternativ

I dagsläget erbjuder Cortenfabriken AB betalning via bank- och kreditkort samt Swish. Betalningsleverantör är Swish och Stripe.

 

Frakt

De flesta av våra varor är tunga och kräver ofta att de lastas på pallar och levereras direkt hem till kund. Inbärning på plats ingår inte i våra priser. Kostnad för sådant emballage och frakt är kostsamt och kan vara bra att veta att det inte är något vi tjänar pengar på. Vill man finns det möjlighet att hämta upp vissa varor utan kostnad på vårt lager, Sunnebovägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo, Sweden.

För alla varor som väger 20 kg eller mer och / eller har ett mått på 120*50*50 cm eller större gäller hemleverans. Under dessa värden skickas det till närmaste Service Point.

Förtydligande exempel: Enligt DHLs regler ex så gäller hemleverans för ett grillgaller som har ett mått på 52*52 cm och enbart är 5 mm tjockt. Detta då måttet överstiger 50 cm enligt deras mått 120*50*50 cm. I detta fall räknas även vikten om och ett galler som väger 7 kg får istället en vikt på 44 kg enligt DHLs internmetodik för skrymmande paket då måttet överstiger 50 cm i två riktningar och således inte ryms inom 120*50*50 cm (anses som skrymmande).

Fraktkostnad beror på den specifika transportens destination och storlek. Därav kan fraktkostnaden variera. Vid tunga emballage som skickas hem / till kontor är det viktigt att någon finns tillgänglig för att ta emot paketet annars tar fraktbolaget ut en extra avgift på vilken du kommer att faktureras. Därför är det viktigt att någon finns på plats vid leverans.

 

Det är speciella villkor för frakt till en ö. Vill du beställa leverans till en ö kommer fraktkostnaden att öka en del. Systemet i kassan kan inte räkna ut det faktiska priset för leverans till öar. Kontakta oss därför innan du genomför köpet för att få pris på vad frakten kostar.

Varor transporteras från Sverige. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och / eller skatter som tas ut när ditt paket når ditt land. Cortenfabriken AB står inte för moms, tullar och / eller skatter på beställningar till länder utanför EU, och vi kan inte förutsäga vilka speciella avgifter som kan tillkomma. Om du drabbas av sådana ytterligare kostnader måste de betalas för att ditt paket ska tulldeklareras. Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

 

 

Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Cortenfabriken betalningsansvarig enligt våra köpevillkor.

Hur hantera skadat emballage eller vara vid leverans?

Hämta inte ut eller ta emot ett skadat paket eller vara om du direkt upptäcker skada vid leverans. Du ska då omedelbart anmäla detta till DHL 0771-400 345 och göra en skadeanmälan. Om du trotts allt tar emot paketet skall skadorna noteras på frakthandlingarna.

Hur hantera skadad vara om det upptäcks först när paketet öppnas?

Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta DHL 0771-400 345 och göra en skadeanmälan.

Är det istället så att det är fel på varan som inte kan hänföras till transport måste du meddela vår shop via webshop@cortenfabriken.se inom 5 arbetsdagar.

Tänk på att köparen är ansvarig om varan skadas eller kommer bort då köparen återsänder produkten. I dessa fall är köparen betalningsansvarig så var därför noga med att packa varan ordentligt för att undvika skador under transporten.

 

Köpevillkor gällande leveranstid

Vi skickar alla våra paket med fraktbolaget DHL. Din order levereras antingen till närmaste ombud och aviseras på det mobilnummer som uppgetts på ordern, alternativt vid tyngre paket så kommer fraktbolaget kontakta dig för att bestämma dag och ungefärlig tid för din hemleverans.

Någon behöver vara på plats för att kvittera leveransen. Leveransen tar vanligtvis 2-5 arbetsdagar. Om du har valt leveransalternativet Företag så observera att DHL inte aviserar före leverans så det är viktigt att det finns någon på plats för att ta emot varorna (kontorstider). Finns ingen på plats vid leveransförsöket så tar fraktbolaget ut en extra avgift vilket vi kommer att fakturera dig i efterhand.

Om en vara skulle ta slut eller om det är en beställningsvara kan leveranstiden bli upp till 3 månader. Finns varan i lager skickas den normalt inom 2 dagar. Cortenfabriken reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella prisfel och ersätter inte eventuella kostnader som kan uppstå pga försenade leveranser eller dyl.

 

Köpevillkor gällande ej utlösta varor

Observera att om inte ett paket hämtas ut i tid, och därmed returneras till Cortenfabriken AB, utgår en administrativ avgift på 200 kr samt full avgift för returfrakt enligt våra köpevillkor. Detta dras från återbetalningen för dina varor.

 

Köpevillkor gällande ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan att behöva ange orsak och detta följer våra köpevillkor. Detta under förutsättning att varan och dess kartong sänds tillbaka till oss i oförändrat och oskadat skick inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna.

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela och ouppackade varor betalar vi tillbaka det belopp som du har betalat. Returnerade varor ska vara oanvända och i obruten originalförpackning. Fraktkostnaden står köparen för.

Returadress:

Cortenfabriken, Sunnebovägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo, Sverige

Telefon: 070-551 99 94

 

Köpevillkor gällande reklamation

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Viktigt att komma ihåg är att Cortenfabrikens produkter i hög grad är ett hantverk och små variationer mellan produkterna kan förväntas. Små defekter är inte ovanligt och är inte skäl för reklamation. Om ni är osäkra på om det gäller en reklamation eller ej så ta bilder på den förmodade skadan och skicka i ett mail till vår webshop@cortenfabriken.se.

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta Cortenfabriken så snart som möjligt, dock senast inom 5 arbetsdagar. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara utskickad utan kostnad. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick. Returnera varan tillsammans med betalningsbekräftelsen. Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida!

OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta Cortenfabriken AB på webshop@cortenfabriken.se för att få reklamationen godkänd enligt våra köpevillkor.

Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits.

 

Företaget

Cortenfabriken AB, Sunnebovägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo, Organisationsnummer: 559224-6044

 

Köpevillkor beträffande gällande lag

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.

Integritetspolicy

Cortenfabriken värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss och även informera dig om vilka rättigheter du har.

Sammanfattningsvis använder Cortenfabriken dina personuppgifter för att:

 • Kommunicera med dig i samband med ditt köp (exempelvis skicka orderbekräftelse och recensioner om ditt köp)
 • Administrera ditt köp eller din beställning
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen
 • Sända marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg, tävlingar och events via e-post och sms
 • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler

 

För behandlingen av dina personuppgifter

Cortenfabriken med organisationsnummer: 559224-6044, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress: 

webshop@cortenfabriken.se eller ringa oss på telefonnummer 070-551 99 94. 

Vår adress är: Sunnebovägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo, Sverige.

 

Övriga inblandade som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på cortenfabriken.se. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan:

 • För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. Vi delar enbart dina personuppgifter med våra IT-leverantörer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
 • För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
 • För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med vald transportör.
 • För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring i digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den tredje part som tillhandahåller den digitala kanalen. Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

 

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har även rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Vidare har du också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning som vi gjort. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning så som att vi måste spara dina personuppgifter. Detta gäller om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vidare om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig och behandlas av oss. Även rätt till information om den behandling som vi utför så som ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även begära tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som Cortenfabriken behandlar.

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du exempelvis bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

 

Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av de personuppgifter vi har gällande dig till ett annat företag (dataportabilitet).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt den lagliga anledningen bakom behandlingen. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

A: Administration av ditt köp

Behandling som utförs:

 • Genomföra betalning
 • Skicka order- och leveransbekräftelse
 • Leverera dina produkter

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Orderinformation (så som vilken produkt som du har beställt)
 • Betalinformation

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss. Uppgifterna behandlas i tolv månader efter att dina produkter har levererats.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, så som personnummer, även av betaltjänstleverantören Svea för att genomföra din betalning. Svea är dock självständigt personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och informerar dig separat om hur de behandlas.

B: Skicka recensioner till dig efter ditt genomförda köp

Behandlingar som utförs:

 • Skicka produktrecensioner och recensioner om din köpupplevelse

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-post

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att recensera eller betygsätta de produkter som du har köpt samt din köpupplevelse med oss.

C: Skicka marknadsföring via e-post och sms

Behandlingar som utförs:

 • Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och sms
 • Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av
 • Skicka information om din varukorg om du har lämnat vår webbplats utan att fullgöra köpet

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

D: Varukorgshantering

För anpassad kommunikation och påminnelse om din varukorg behandlas även:

 • Din surfhistorik och orderhistorik

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

E: Samtycke

Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats eller lämnat ditt samtycke via e-post skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke. Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

F: Bjuda in dig till events och tävlingar

Behandlingar som utförs:

 • Bjuda in dig till events och tävlingar
 • Administrera din anmälan eller ditt
  deltagande i tävlingen

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Geografisk placering

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att bjuda in dig som kund till events och tävlingar. Vidare för att administrera din anmälan och ditt deltagande. Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp.

G: Administrera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

 • Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post, telefon eller sociala medier

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Den information du lämnar så som
  ordernummer.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende. Uppgifterna behandlas i sex månader från det att ärendet är avslutat.

H: Hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

Behandlingar som utförs:

 • Hantera eventuell ånger av köp
 • Hantera eventuellt reklamationsärende
  eller andra anspråk

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk så som information om den aktuella ordern

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk. Uppgifterna behandlas från dess du inkommer med ditt anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår.

I: Följa bokföringslagen

Behandlingar som utförs:

 • Följa bokföringslagstiftningen

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-post 


Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Denna integritetspolicy fastställdes den 18 oktober 2022.