Viktberäkning jord i valfri stålkruka

Räkna ut vad din kruka inklusive jord väger

Viktberäkning jord, att tänka på

Nedan finns en kalkylator för viktberäkning jord oavsett om den är blöt eller torr. Även beräkning för vikt av stålkruka. Beräkningen baseras på vanlig planteringsjord. Använder du mullrik jord kommer vikt för er kruka med jord bli lägre. Använder du däremot jord som lätt packas, som exempelvis sandberikad jord eller lera, kommer jorden väga mer (vid hög densitet). Nedan viktberäkning visar att dränering i krukan är värt att fundera på. Vikt blöt jord kan snabbt bli väldigt tung om man missar detta.

Nedan kan du räkna ut vikt på din stålkruka. Detta oavsett om den är rund, fyrkantig eller rektangulär i tillägg till viktberäkning jord.


Anser du att vikt för kruka med jord blir för hög så kan du luckra upp jorden med Perlite, Pimpsten eller Leca. Även se till att det finns dräneringshål i botten alternativt 10 cm upp i krukan så överflödigt vatten kan rinna ut. Då undviker du vikt från blöt jord vilken återspeglas ovan vid viktberäkning jord.

Vid stora krukor är vikt stålkruka inte det stora problemet. Snarare val av växter för att få till god vikberäkning jord till krukan. Undvik vikt från blöt jord genom att välja växter till krukan som trivs i mullrik jord